Hizmetler

genel

YAPI 360; bir binayı, bir yapıyı anahtar teslim yapacak teknik, idari ve proje ekibe, aynı zamanda makina parkuruna sahip, özsermayesiyle iş yapan Müteahhitlik şirketidir. Yapı 360’ın hizmetlerini, işlevsel ve yönetimsel olarak 3 ana başlıkta toplayabiliriz;

1 - İnşaat

2 - Mimarlık

3 - Fikir-Sanat

genel-foto

insaat-fotosu

inşaat

Yapı 360’ın İnşaat bölümü 3 ana unsurdan oluşmaktadır. 

 

1- Saha ekibi : Projelendirilmiş bir işin tüm inşaat sürecini üstlenen ekibimiz Kaba inşaat ekibi,tesisat ekibi, ince  işçilik ekibi, genel saha kontrol ekibi, formen, sürveyan ve şantiye şefinden oluşmaktadır. Makina parkurunun kontrolü ve tüm imalat montaj işlerini yapmakta ve “project management” sayesinde koordineli ve programlı şekilde kusursuz işçiliği ve bir bütün olarak inşaatlarımızı yapmaktadır.

2- Satın alma ekibi :  Yapı 360’ın Mimari bölümünden gelen özgün uygulama ve tasarım projelerinin keşif metraj kontrollerini, asbuilt ve yerinde uygulama detaylarını üretmektedirler. Bu uygulama detayları ve çözümlerini geniş tedarikçi ve partner şirket ağımız sayesinde saha ekibine aktarmaktadırlar. Böylelikle en doğru, en kaliteli malzemeyi en süratli şekilde inşaatlarımıza aktarmakta ve her projemizde üstün kalite sağlamaktayız.

3-Ar-Ge ekibi : Kalite standardımızı her geçen gün artırmak, hayatı kolaylaştıran yeni teknolojileri inşaatlarımızda uygulamak, doğaya ve insan sağlığına zarar vermemek için Ar-Ge ekibimiz yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri takip etmekte ve yeni malzeme ve uygulamaları satın alma ve saha ekibimizle paylaşmaktadır. 

Yapı 360 olarak, kendi tasarladığımız, projelendirdiğimiz farklı ölçeklerde projeleri hayata geçiriyoruz. Fikir ve tasarım aşamasından iskana kadar tüm süreci yönetip uyguladığımız için kusursuza en yakın binalar ve mutlu kullanıcılar işimizin bize kattığı ilhamı pekiştiriyor. Son kullanıcıya bizzat kendimiz ulaştığımız için, onların istek ve şikayetlerini ciddiye alıyor ve  neticede; insanlara, bahane değil kusursuz binalar, yaşam alanları sunuyoruz. 

Bir yandan inşaat sektöründe biriktirdiğimiz bilgi ve tecrübeyi en iyi şekilde özümsüyor, bir yandan da ekibimizin yurt içi ve yurtdışı incelemeleri, malzeme testleri, teknik araştırmaları sayesinde ürettiğimiz yaşam alanlarını daha özgün, daha ergonomik daha kullanışlı hale getiriyoruz ve biliyoruz ki;  yaşam alanı dediğimiz şey hiç bir zaman 4 duvardan ibaret değildir...

Bir daireyi yada binayı ele aldığımızda, yapım maliyeti toplam maliyetin ancak %40’ına tekabül eder. Maliyetin geri kalan % 60’lık oranı, o bina yada dairede yaşanmaya başlandıktan sonra daire sahibinin yaptığı harcamaları kapsar. Bu istatistiğin en önemli sonuçlarından biri; yapım aşamasında kaçındığınız maliyetler, o daire yada binada yaşam başladıktan sonra yapılacak harcamaları bir hayli artırmaktadır.

Örneğin iyi bir ısı yalıtımı yapılmamış bir binada yaşam başladıktan sonra ciddi bir iklimlendirme (ısıtma ve soğutma) maliyetiyle karşılaşacağınız anlamına gelirİşte tam da bu noktada YAPI 360, projelerinde alışılagelmiş yalıtım tekniklerini değil üst düzey normlarda yalıtım uygulamaktadır.

İyi bir işçilik ve malzemeyle yapılmamış su ve elektrik tesisatın yaşam başladığında açacağı sorunlar çok büyük ve geri dönüşü zor durumlar yaratmaktadır.Pahalı bir lamine yada masif parkeyi zeminde kullanmak bir maharet değildir, altına koyduğunuz yalıtım ürününüm kalitesi ile ancak bir bütün olur.İşte burada bahsedemeyeceğimiz kadar çok tüm bu detaylarda bu özeni göstermek nitelikli bir ekibin özenle ve planlı şekilde hareket etmesiyle mümkündürAksi taktirde ‘’ultra lüks’’ olduğu iddia edilen kalitesiz binalarda yaşayan mutsuz insanları göreceksiniz.

Ne yazıkki günümüzde inşaat, ‘’dışını parlat içini boş ver’’ zihniyetiyle yapılmakta ve daha da kötüsü çarşaf çarşaf reklamlarla servis edilen o ‘muhteşem’ projeler beton yığını olmaktan öteye geçememektedir.

Tam da bu noktada YAPI 360, tüm bu öğrenilmiş çaresizliğe ilaç olmakta ve inşaatı, bireyden bağımsız düşünmenin yanlış olacağı düsturuyla hareket etmektedir.

mimarlik-fotosumimarlık

Yapı 360’ın Mimarlık bölümü 3 ana unsurdan oluşmaktadır;

1- Proje Ekibi : Teklif aşamasında, mimari etüt projesi çizilmesi ve kat maliklerinin beğenileri ile avan projenin çizilmesi, belediye, yönetmelik, plan notları ve mevzuatlara uygun olarak ruhsat projelerinin hazırlanması, mekanik, elektrik ve statik projelerin çıkartılması ve süpervizyonunun yapılması, ruhsat sürecinin belediye, tapu, bakanlık, anıtlar kurulu gibi ilgili makamlarda takip edilmesi ve ruhsat alınması, inşaat aşamasına geçildiğinde asbuilt (yerinde uygulama) projesinin çizilmesi, keşif ve metrajların çıkartılması, gerekli detay çözümlerinin yapılması konularından Proje Ekibimiz sorumludur.

Sirkülasyon şemalarından bölgesel analizlere, çevresel faktörlerden mekânsal bütünlüğe, her türlü tetkiki yapıp, detayları en ince ayrıntısına kadar düşünüp, merkezine insanı yerleştirerek projelendiriyoruz.  Yapı 360 Mimarlık, yönetmeliklerin ve mevzuatların sınırlarına kendini hapsetmeyen, her santimetrekaresi kullanılabilir ve insanların ihtiyaçları, yaşam standartları ve mekan alışkanlıklarını gözeterek proje tasarlamaktadır. Çağın gerekliliklerini, özgün mimari tasarımlarla birleştirerek son kullanıcıya, iç, dış, ve ortak mekan çözümlemeleriyle  özel, sağlıklı, ergonomik ve konforlu yaşam alanları geliştirmekte ve uygulamasına katkı sağlamaktadır.

2-Tasarım Ekibi : Salon, mutfak, banyo gibi bağımsız bölümlerin iç mekan tasarımlarını, bina girişi ve çevresi, peyzaj, fitness salonu, sauna, otopark gibi  ortak alanların tasarımını, bina dış cephesi tasarımını, mobilya ve tefrişat tasarımlarını  ve uygulama projelerini yapmaktadır.

Mimari Tasarım denildiğinde akla dış cephenin allanıp pullanması gelse de, işin özünde tasarım; o binayı yada daireyi içinde yaşayanlarla bir ve uyumlu şekilde yaşayan bir organizma haline getirmektir. Konforu, insanların ihtiyaçlarına ve isteklerine tam ve eşsiz çözüm sunmayı sağlamak ne kadar önemli ise de estetiği, insanların beğenilerini, göz alıcılığı ve zerafeti  de beraberinde sunmak gerekir. Tasarım, teknolojinin ve çağımızın olanaklarını özümsemek ve kullanmaktan, insanların beğenilerini yaşam algılarını iyi kavramış olmaktan yani  4 duvardan sıyrılıp eşsiz bir yaşam alanına dönüştürmekten geçer.

3- 3D Görselleştirme Ekibi: O yaşam alanının her yerinin kullanılabilir olması, insanların yaşam alışkanlıklarına uygun olması ya yaşam alışkanlıklarını geliştirebiliyor olması, konforlu olması, hayata değer katabilecek olması, bir üslubunun olması vazgeçilmez Mimari detaylardır. Bunu tecrübenizle sağlar, hayallerinizle daha ileriye taşırsınız. İşte tam da bu noktada hayallerinizi 3 boyutlu şekilde görebiliyor olmak, nasıl bir sonuç alacağınızı, uyumu ve yekahengi sağlamanızı ve yeniliklerin açabileceği muhtemel sorunları önceden görmenizi ve buna göre önlem almanızı sağlar.

Görselleştirme Ekibimiz proje ve tasarım ekibinden gelen proje ve detayları soft ortamda 3 boyutlu hale getirerek yenilikleri gözlemleyebilmemizi, sorunları bertaraf etmemizi sağlamaktadır. Tasarımı eşsiz kılan tecrübeden çok denemektir. Tasarım esnasında onlarca farklı ve özgün tasarım çalışması yapan ekibimiz tüm bu detay ve tasarım çözümlerini Görselleştirme ekibinin sayesinde nihayete erdirmektedir.

Ayrıca ürettiğimiz yaşam alanlarında yaşayacaklar için de inşaat tamamlanmadan içiyle dışıyla nasıl bir bina yada daire olacağını göstermemizi sağlayan Görselleştirme ekibidir.  Daire sahiplerimiz, Sanal Gerçeklik sayesinde bina tamamlanmadan dairesini ,binasını gerçeğine en yakın şekilde gezmekte, beğenileri ve istekleri doğrultusunda proje ve tasarım şekil bulmaktadır. Bu da mutluluğumuzu pekiştirmektedir.

Tüm bu ekipler sayesinde daha o inşaat başlamdan neyi nasıl yapmamız gerektiğini bilmekteyiz ve bu da; sağlam, kaliteli ve her detayıyla özgün yaşam alanları ortaya çıkartmamıza imkan vermektedir.

Fikir - Sanat

YAPI 360’ın Fikir Sanat Bölümü, 360 Fikir-Sanat olarak da bilinmektedir. İnşaat ve Mimarlığın yani Yapının, bir çok mecrada, farklı enstrümanlarla  akademik ve Sanatsal düzeyde icrasını ve temsilini yapmaktadır.360 Fikir-Sanat, yalnızca Yapı ile sınırlı kalmayıp, prodüksiyonun, tasarımın ve fikir üretiminin bir çok alanına dair çalışmakta, farklı disiplinlerle işbirliği yaparak ortak projelere imza atmaktadır. Değişik bileşenleri biraraya getirebilen ve kollektif çalışmayı önemseyen yapısı sayesinde insana dokunan, bireyden uzağa gitmeyen ve sosyal sorumluluk addedilebilecek işlerde de varlığını sürdürmekte ve bundan bir hayli keyif almaktadır.

Yazılı ve basılı materyaller oluşturmak ve grafik tasarım, video, prodüksiyon, reklam ve görselleştirme çalışmalarıyla birçok alanda üretim yapan 360 Fikir-Sanat, aynı zamanda yürüttüğü ar-ge çalışmalarıyla bir Fikir, Sanat Atölyesi.

Aylık olarak yayınladığımız 360/mag; inşaat, mimarlık, tasarımla alakalı tecrübelerimizi paylaştığımız, tasarım fikirlerine yer verdiğimiz, sektör haberleri, Yapı ile alakalı yazı dizileri, profesyönel görüşler ve röportajları bununla da kalmayıp edebiyat, resim, müzik, görsel sanatlarla alakalı yazıları, haberleri, tartışmaları ve gündemdeki konu ve konukları bulabileceğiniz kapsamlı yapı ve yaşam dergimizdir.

Yapı ile alakalı Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekteyiz. Halkın bilinçlenmesi ve profesyönellerle buluşması adına konferanslarla Kentsel Dönüşüm ve yansımalarını aktarmaktayız. Yapı dışında uzay ve astronomi gibi farklı disiplerin içinde yer almaktan ve organizasyonlar, konserler ve söyleşiler düzenlemekten keyif almaktayız.

Bağımsız animasyon filmler ve kısa filmler hayata geçirdiğimiz prodüksiyonlar bulunmakta ve 7. sanat olarak ifade edilen “Sinema” ile iç içe varlığımızı sürdürmekteyiz.

 

fikirsanat-fotosu