Hakkımızda

genelYAPI 360 Nedir?

Yapı 360, -ismiyle müsemma- inşaat, mimarlık, tasarım ve taahhüt yani Yapı’yı oluşturan tüm elementleri ve iş-işçilik kalemlerini kendi çatısı altındaki ekipleriyle hayata geçiren İnşaat Mimarlık ve Fikir-Sanat şirketidir. Bir yapıyı, fikir aşamasından mimari çizimine, ruhsat aşamasından kaba inşaatına, iç mekan tasarımından dış cephe ve peyzajına, bürokratik ilişkilerden halkla ilişkilerine kadar tüm işi ve süreci mimari, saha, kaba, ince işçilik, tasarım ve halkla ilişkiler ekipleriyle ve makina parkuruyla A’dan Z’ye tamamlamaktadır.

Neden YAPI 360?

Ekip, kamu işlerinden sıyrılarak konut bazlı yapılara ağırlık verdiğinden, çağımızın gereksinimleri doğrultusunda kurumsal kimlik oluşturma ve yaptığı işlere bu kimliği kazandırma niyetiyle İnşaat hayatına ‘’YAPI 360’’ olarak devam etmektedir.

YAPI 360 Nasıl Doğdu

YAPI 360; 2007 yılında kurulan ve inşaat alanında müteahhitlik hizmeti veren SELAY İnşaat’ın sahibi Ertuğrul AYDIN (İnş. Y. Müh.) ve ödüllü Yüksek Mimar Melis AYDIN’ın ortaklığıyla kuruldu. Yapı 360, yeni bir şirket isminden çok daha ötede, kentin ve kentlinin konut ihtiyacını karşılamak, bu ihtiyacı karşılarken de konutu 4 duvar anlayışından kurtarıp kaliteli ve yaşama değer katan yaşam alanları üretmek amacıyla yeni bir Yapı üstkimliği oluşturmak adına hayata geçirildi.

2007 yılından itibaren kamu ihalelerinden uluslararası projelere uzanan geniş bir skalada hizmet veren ekip, özellikle 2010’dan itibaren konut işlevli projelere daha fazla ağırlık vermiştir. Ülkemizde Kentsel Dönüşümün ivmelenmesiyle özsermayesini, iş birikimini ve enerjisini Kentsel Dönüşüm’e aktarmış ve halen İstanbul’da, özellikle Kadıköy/Bağdat Caddesi ve çevresindeki lüks muhitlerde Türkiye’nin en nitelikli en özgün projelerini “katılımcılık ve sürdürülebilirlik” ekseninde hayata geçirmektedir.

YAPI 360 Ne Yapmakta

İstanbul’un nezih ve lüks semtlerinde nitelikli ve butik projeler hayata geçirmekte ve yaşam standartlarını arttırıp kente, doğaya ve çevreye saygılı yapılar üretmektedir. Özellikle Bağdat Caddesi ve çevresinde Kentsel Dönüşüm kapsamında, Eski Kadıköy’ün naif üslubu ile çağın getirdiği teknolojik ve ergonomik yenilikleri bir potada eritip nitelikli konutlar üretmektedir.
Bununla beraber İstanbul’da ve Marmara bölgesinde alt ve orta seviye gelir gruplarının konut ihtiyacına çözüm bulmakta ve site nitelikli konut blokları üretmektedir.
Tüm bunların dışında, ekibin Fikir ve Sanat’a olan ilgisi, bu kapsamda işler üretmesine vesile olmuştur. İnşaat ve Mimarlık’la alakalı çıkardığımız ‘’360/mag’’ dergisi yayın hayatını sürdürmektedir. Yine Kentsel Dönüşümle alakalı seminer ve konferansları, gerek yerel yönetimlerle gerekse sivil toplum örgütleriyle beraber işimizin akademik verilerini çıkartmak ve halkımızı bilinçlendirmek için yapmaktayız. Yapı ve tasarımla alakalı fikirler, yarışmalar, bilgiler ve haberlere yer verdiğimiz internet siteleri ve bloglara sahibiz.
Yapı başlığından bağımsız olarak, 360 Ekibi olarak çektiğimiz kısa filmler, çalışmalarını sürdürdüğümüz uzun metraj filmimiz ve astronomi, bilim gibi konularda düzenlediğimiz festivaller üretkenliğimizi farklı alanlarda gösterdiğimiz işlerimizden birkaçı...

ekip

Ertuğrul Aydın

Kurucu Ortak (İnş. Y. Müh.)

İnşaata, 9 yaşında babasının inşaatında vasıfsız işçi olarak başlamış ve bir daha da inşaatın tozlu yollarından ayrılmamıştır. O yaşlarda ellerinin küçük olmasından dolayı tuğlaları üst katlara taşırken yarısını düşürüp kırarak, istemeden de olsa babasının inşaat maliyetini bir hayli arttırmıştır.
’99 Sakarya depreminde kurtarma görevlisi iken, Türkiye’deki inşaat sektörünün acınası halini görmüş ve sağlam olmayan bir bina yapmanın bir insanı öldürmekten farksız olduğunu anlamıştır.
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü okumuş ve üniversite sonrası yer aldığı büyük ölçekli projelerde edindiği deneyimi, 2007 yılında kurduğu Selay (Selahattin Aydın) İnşaat ile taahhütünü yaptığı devlet binaları ve kamusal yapılara aktarmıştır. Bu arada yüksek öğrenimini yapmıştır.
Yurtiçi ve yurtdışı inşaat organizasyonları yapmış ve çok önemli organizasyonlara katılmıştır. Tüm bu etkinlik, organizasyon ve seminerlerle İnşaatın içinde bulunduğu kısır döngüyü kırmak, inşaatın yenilenmeye muhtaç çehresini değiştirmek, inşaatın teknoloji ile ilişkisini dinamik hale getirmek, yapının merkezine insan unsurunu yerleştirmek gibi misyonlar edinmiştir.
‘’İnşaat ve Mimarlık, dolayısıyla Yapı; doğanın içinde insanın doğasını şekillendiren en hayati unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapı; Tarihin ilk evrelerinden bu yana bireyin ve toplulukların yaşantısını yönetmiş, yeri gelmiş insanları birleştirip toplum hüviyeti kazandırmış yeri gelmiş insanları ayırdıkça ayırmış ama her halükarda insanların ve toplumların yaşantısında mihenk olmuştur.’’
Ertuğrul AYDIN, olaya hep bu zaviyeden bakmış, Yapı’yı bir iş olarak görmekten ziyade canlının en önemli yaşam belirtisi olarak görmüştür. Peki bu durumda kim diyebilir ki ‘Yapı’ beton ve demirden ibarettir?
Nitekim 2010’un mayısında Melis AYDIN’la YAPI 360 İnşaat Mimarlık ve Fikir-Sanat’ın temellerini atmış ve tüm işlerini 360 üst kimliğinde toplamışlardır.
Sanata büyük bir ilgi duymaktadır. ‘’ Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur’’ fikrine sonuna kadar katılmaktadır.Diğer damarlarda durumun ne olduğu belirsizliğini korumakta olduğundan, bu durum kendisini ziyadesiyle endişelendirmektedir.

Melis AYDIN

Kurucu Ortak (Y. Mimar)

İlk çizimlerini odasının duvarlarına pastel boyayla yapıp, annesinin azarıyla silmek zorunda kalmış ama çizmekten ve tasarlamaktan asla vazgeçmemiştir.
Lise ve üniversite yıllarında yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri vasıtasıyla mimarinin yaşam üzerindeki etkilerini gözlemlemiş ve Tarlabaşı, Fikirtepe gibi çöküntü bölgelerinde mimarlık-yaşam ilişkisinin kodlarını okumaya çalışmıştır. Kentsel dönüşümün popülerleştiği dönemde doğru ve sağlıklı dönüşüm için gerekenleri bir çok platformda dile getirmiş, onlarca makale ve yazı kaleme almıştır.
Yüksek lisansını da, Lisans eğitimini gördüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Tasarım Sorunları Kürsüsü’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezi, Tarlabaşı’nın kentsel dönüşümünde ortaya çıkan sıkıntılara değindiği ‘’ Tarlabaşı Bölgesinin Kamusal Mekan Açısından Değerlendirilmesi: Tarlabaşı Yenileme Projesi Öncesi Ve Sonrası’’ tezidir.
Özellikle yurtdışında proje yarışmalarında özgünlüğünü öne çıkarmış ve prestijli yarışmalarda dünyanın mimari dilini gözlemlemeye çalışmıştır.
Ülkemizde mimarinin gelişimine katkı sağlamak adına bir çok çalışma yapmıştır. Bunların arasında yaptığı radyo programları, çıkardığı dergiler ve koordine ettiği atölye çalışmaları bulunmaktadır.
2006’dan 2010’a kadar saygın mimarlık ofislerinde önemli projelerde yer aldıktan sonra, bir röleve projesi sayesinde tanıştığı Ertuğrul Aydın’la yolunu birleştirmiştir.
Yapı 360’ın kurucu ortağı ve Mimari büronun başındadır. Nitelikli bir yapının yıllara meydan okuması gerektiğini ve Mimarlığın gösterişli bir dış cepheden çok daha fazlası olduğunu düşünmektedir.
Edebiyat iş dışı yaşamının büyük bir kısmını kaplamakta ve yine Mimari kültürle alakalı okumak ve yazmak keyif aldığı şeylerin başında gelmektedir.

Ahmet Yasin AYDIN

Saha Koordinatörü

İnşaatın baba mesleği olması dolayısıyla, küçük yaştan itibaren inşaatın içinde büyümüş ve 2004 yılında İnşaat eğitimi almaya başlamıştır. İnşaatlarda şantiye şefliği ve saha mühendisliği yapmıştır. 2007 yılından beri Selay İnşaat bünyesinde şantiye yönetimi ve satın alma ilişkilerini yürütmüştür. Hem alaylı hem de mektepli olmanın avantajı ile şefliğini ve yönetimini yaptığı şantiyelerde; kaliteyi belirleyen faktörün sadece malzeme kalitesi olmadığını aynı zamanda işçiliğin de mükemmel olması gerektiğini bilmektedir. Hızlı ve kusursuz bir inşaatın, tanımlanmış ve planlanmış sağlam bir iş planından, oluşacak sorunları, engelleri öngörüp çözümleri hazırda bekletmekten ve işçi psikolojisinden iyi anlamaktan geçtiğini düşünmektedir.
Halen YAPI 360’da, Yapı 360’ın Kadıköy’deki Kentsel dönüşüm projelerinin şantiye yönetimini yapmakta ve bölgenin inşaat kalitesini artırmak için gece gündüz çalışmaktadır.
Eski ve yeni arabalara olan merakıyla tanınmakta ve aksiyon içeren doğa sporlarıyla uğraşmaktadır.

ÖMER ÇAKIR

Tasarım ve CGI

Küçük yaşlardan beri senaryo yazan kısa filmler çeken Ömer Çakır, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü okuyup sonrasında dünyaca ünlü projelerde yer almıştır. Büyük film projelerinde 3 boyutlu mekan tasarımı ve görselleştirme konusunda çalışmalar yaptıktan sonra bu fütiristik ve göz alıcı deneyimi yine büyük inşaat projelerine aktarmış, 3 boyutlu iç ve dış mekan tasırımı ve tanıtıcı animasyon filmlerini yapmıştır.
Ülkemizde mekan tasarımına gereken ilginin göstrilmediğini, küçüklü büyüklü projelerin neredeyse hiç birinde bir üslup yada kaideden bahsedilemediğini ve mimari akımımızın olmamasının ülkemiz için derin bir yara olduğunu düşünmektedir.
Projelerimizde, iç mekanların, dış cephenin, ortak alanların tasarımını yapmakta, site özellikli projelerimizde arsanın her yerini yaşam alanına dönüştürmektedir. Yalın bütünlüğe önem vermekte ve bütünü oluşturan detaylarda özgün hatta yer yer marjinal dokunuşlar yapmakta ve nihayetinde nev-i şahsına münhasır konforlu ve hiç bir yerde göremeyeceğiniz tasarımlar ortaya çıkartmaktadır.
Şirketimizin Fikir-Sanat bölümünü koordine etmekte ve reklam, grafik dizayn konularında da ekibi lead etmektedir.
2. lisans eğitimini Sanat tarihi bölümünde almakta ve vakit buldukça, 360 ekibi olarak çekeceğimiz uzun metraj filminin senaryosunu tamamlamaktadır.

ITIR KESEN

Kurumsal İletişim

YAPI 360 bünyesine katılmadan önce birçok kurumsal şirkette kurumsal iletişim departmanında çalışmıştır. Şirketler arası ilişkilerin ve dolayısıyla tüm iş ilişkilerinin yönetiminde söz sahibi olmuş, sektör gözetmeksizin doğru bir kurumsal iletişimin insan psikolojisinin temelinde yani Öz’de olduğunu benimsemiştir.
YAPI 360 bünyesinde tüm kurumsal iletişimi üstlenmiş ve sektörün karmaşık ilişkilerini yalın ve sade bir okumayla yürütmeyi şiar edinmiştir. İşbu anlamda şirketimizin tedarikçi, imalatçı ve distrübitör şirketlerle ilişkisini yönetmektedir.
Şirketin kurumsal kimliğinin sürdürülmesi, değişimi ve ileriye gitmesi konularında da büyük emek sarfetmektedir.
Tüm bu kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik çalışmalarının yanısıra, şirketimizin üstlendiği kentsel dönüşüm projelerinde, bölgenin sosyolojik analizlerinin yapılması, kıymet takdiri yapılması, kat malikleri ilişkileri gibi görevleri de başarıyla yerine getirmektedir.
Bunların yanında aylık yayınımız olan 360/mag dergisinin tasarım ve editörlüğünü yapmaktadır.
Kendisini YAPI 360 ailesinde hissettiren etmenlerden biri de; doğaya bu denli zarar veren sektörlerin başında gelen İnşaat sektöründe, YAPI 360’ın, doğaya olan azami hassasiyeti ve doğanın korunmasına yönelik gayretidir.
Küçük yaşlarından bu yana felsefe, edebiyat ve davranış bilimlerine meraklıdır. Çok yönlü sosyal kişiliğinin detaylarına indiğimizde fotoğrafçılığa olan merakı, müzikle kurduğu naif ilişki, sporla ve doğaya olan ilgisi ve dövme sanatına merakı sayılabilir.

SELİM BİLGİLİ

Saha Yönetim ve Statik (İnş. Y. Müh.)

Yurt içi ve yurt dışı büyük inşaat projelerinde şantiye şefliği ve saha mühendisliği yapmıştır. Bu bilgi ve deneyimi proje planlaması ve yönetim konularına aktarmıştır.
Tüm statik projelerimizi çizmekte ve yapımına başlamadan inşaatlarımızın zamanında ve kusursuz tamamlanması için tüm projelerin Project management’ını yapmaktadır. Bu sayede saha ekibimiz takvimlenmiş her detayı incelikle belirlenmiş iş planı doğrultusunda kusursuz iş çıkartmaktadır.

SELAHATTİN AYDIN

Danışman

Yılların inşaat ve bürokrasi deneyimini ekibimize en babacan şekilde aktarmaktadır. Onun ideallerini hayata geçirdiğimizden tarifi mümkün olmayan mutluluk içindedir ve saha ekibinin en zor anlarında bulduğu çözümlerle hayat kurtarmaktadır. Kurucumuz Ertuğrul Aydın’ın babasıdır.

Dürdane TEK

Halkla İlişkiler

Şirketimizin Bağdat Caddesi projelerinde kat maliklerimizle iletişimi sağlamakta ve Kentsel dönüşüm projelerimizde katılımcılığı sağlamak adına inşaatın tüm süreçlerini kat maliklerine aktarmaktadır.
Uzun yıllardır yaşadığı bu bölgenin yaşam dinamiklerini, yaşam ve mekan algısını, insanların beğenilerini, isteklerini ekibimize aktarmaktadır. Kurucumuz Melis AYDIN’ın annesidir.